KRISTINA & RICHARD MILLS-TETTEH 

Clients: Kristina & Richard Mills-Tetteh

Location: The Bell Tower on 34th, Houston, TX

Photographer: Evoke Photo and Film